Ansvar
Paddling sker på egen risk och du är naturligtvis simkunnig. Det är ett krav att flytväst används till sjöss. Vi vill gärna att allmänna färdbeskrivningar lämnas till Nytäppet AB, vid förseningar meddela oss snarast. Om skada uppstår på kajaken och övrig utrustning under hyresperioden är kunden ansvarig och skadan skall ersättas vid återlämnande. Kontrollera om din egen hemförsäkring gäller. Det brukar räcka med att ha ett ”allrisktillägg” kopplat till försäkringen. Kajaken skall återlämnas tvättad ut- och invändigt. Nytäppet AB debiterar hyrestagaren för rengöringsarbete, för den händelse utrustningen är smutsig.

Återlämning
Återlämning vid dygnshyra måste ske senast 09.00 då nästa paddlare väntar på att få komma iväg.
Är du försenad debiteras en ny dagshyra per kajak.

Bokning och betalning
Bokning sker via telefon. All bokning är bindande och betalning sker via swish eller kontant vid utlämningen.

Kajak och utrustning
Nytäppet AB förbinder sig att lämna ut fräscha, sjövärdiga och funktionsdugliga kajaker fullt utrustade och med eventuell extra utrustning som är beställd.