Revision

Linda är revisionsledare och gör certifieringsrevisioner på uppdrag av Qvalify och FR2000. Linda reviderar mot flera olika ISO-standader inom miljö, kvalite och arbetsmiljö. Linda gör även interna revisioner av verksamhetssystem.

Extern revision

Om man har eller vill införa ett verksamhetssystem som är certifierat mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 450001, måste systemet revideras av ett av SWEDAC ackrediterad certifieringsorgan/företag. 

Linda utför certifieringsrevisioner åt Qvalify AB som är ackrediterade för b.la. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 450001.
Linda utför även externa FR2000 revisioner.

Intern revision

Att regelbundet utföra internrevisioner är ett bra sätt för att försäkra sig om att man uppfyller de krav som är ställda på verksamheten men det är även ett bra verktyg för att hitta och följa upp förbättringar. Om man har ett ledningssystem som är baserat på ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 450001 är det ett krav att genomföra regelbundna internrevisioner.

Linda är godkänd IATF 16949 revisor.

Många företag utbildar egen personal till att göra interna revisioner. Det är också vanligt att företag anlitar en extern resurs för att genomföra den interna revisionen. Att få en utomståendes syn på verksamheten kan vara ett bra sätt att utvecklas.

Linda dokumentgranskar, reviderar på plats och lämnar en skriftlig rapport på det ni kan och bör förbättra.

Konsulttjänster

Linda erbjuder konsultuppdrag inom miljö, hälsa och kvalitet och riktar sig främst till företag i tillverkningsindustrin, men även i vård- och tjänstesektorn. 

Vi bygger kundanpassade verksamhetssystem eller utvecklar ert redan befintliga system. Vi hjälper till med skyddsronder, lagförteckningar, riskbedömning m.m. Vi är även med som en extern resurs vid verksamhetsutveckling och ledningsfrågor.

Vår målsättning är att arbetssätten ska vara enkla och effektiva samt vara anpassade för varje enskilt företags behov.

Erfarenhet 

Linda har arbetat många år som kvalitets-, miljö- och säkerhetschef, både operativt och strategiskt inom främst fordons- och tillverkningsindustrin. Linda har stor erfarenhet av de krav som ställs på marknaden, exempelvis inom ISO 140001, ISO 90001, ISO 450001, IATF 16949 och LEAN. 

I grunden har Linda en magisterexamen i miljö- och kvalitetsteknik som hon kompletterat med miljö- och arbetsmiljörätt och biomedicinsk laboratorievetenskap. Linda har även utbildat på Högskolan i Kristianstad i miljökurser samt arbetat på konsultbyråer inom miljöområdet. 

Utbildning

Linda erbjuder utbildningar inom områdena ledningssystem, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De flesta utbildningarna är företagsunika och anpassade efter önskemål och behov. 

Arbetsmiljö

Exempel på utbildningsområden:

 • Arbetsmiljöledningsystem, till exempel utbildning i tolkning av kravstandarden, intern revision och lagkrav
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, social- och organisatorisk arbetsmiljö.
 • Riskbedömningar och riskanalyser – praktisk tillämpning
 • Grundläggande praktisk arbetsmiljökunskap på företaget, skyddsronder och praktisk tillämpning

Kvalitet

Exempel på utbildningsområden:

 • Kvalitetsledningssystem, till exempel utbildning i tolkning av kravstandarden, intern revision och kvalitetsverktyg
 • Problemlösning, till exempel 8D, 5-why
 • Olika kvalitetsverktyg, till exempel LEAN, 5S, APQP, MSA, PPAP
 • Lär dig om FR2000:2017
 • Krav som ställs på företagsledningen i 9001:2015

Miljö

Exempel på utbildningsområden:

 • Miljöledningssystem, till exempel utbildning i tolkning av kravstandarden, intern revision och miljöaspekter
 • Lagefterlevnadskontroll
 • Livscykelperspektivet/Livscykelanalys, LCA
 • Grundläggande praktisk miljökunskap på företaget
 • Socialt ansvarstagande/26000/CSR

Samarbeten

Linda utbildar även i samarbete med Qvalify och FR2000.